دوره ها

دوره های تخصصی  IELTS

 Writing:

اين مهارت ها به صورت كاملا تضميني در ۱۰ جلسه با رويكرد نمره ۶ – ۷ – ۸ تدريس خواهد شد و زبان آموزان با ژانرهای اصلي امتحان رايتينگ آيلتس آشنا خواهند شد.
پروسه آموزشی مهارت نوشتار به شيوه تيوترينگ و به شيوه Experiential آموزش داده مي شود.
زبان آموزان پس از تجربه كردن چارت تعريف شده رايتينگ و به نسبت نمره مورد نظر، ترينينگ های مورد نظر انجام خواهد شد.
تمامی اساتيد مهارت Writing داراي نمره ۵ . ۸  – ۹ می باشند.

Academic Writing Task1 and Task2

چارت تضميني نمرات ۶-۷-۸ رايتينگ

تعداد جلسات آموزشی

Task Type

1

Agreement-Disagreement

1

Discussion

1

Advantage-Disadvantage

1

Problem-Solution

1

Cause-Effect

1

Mixed genres

1

Line/Bar Graph

1

Tables,Pie chart

1

Maps,Process/Diagram

1

Error Analysis

General Modual Writing Task1 and Task2

تعداد جلسات آموزشي
Task Type
1
Agreement-Disagreement
1
Discussion
1
Advantage-Disadvantage
1
Problem-Solution
1
Cause-Effect
1
Mixed genres
1
The Anatomy of Letter Writing
1
Formal Letter
1
Informal Letter
1
Semi-Formal Letter

 

دوره هاي تضميني مهارت Speaking:

تمامي اساتيد اين دوره آموزشي داراي آيلتس Speaking با نمره ۹ مي باشند.
در اين دوره آموزشي زبان آموزاني با سه بخش امتحان مهارت Speaking IELTS آشنا خواهند شد و به شيوه محاوره Topic-oriented در بحث ها و عناوين مشخص شده پك هاي آموزشي و فني مهارت Speaking ارائه مي گردد.
در اين راستا، براي تقويت هر بخش يك متريال مشخص تدوين خواهد شد و مهارت در يك روند تجربي گفتاري و بر اساس Conversation آموزش داده مي شود.در نهايت، تمامي اشتباهات زباني (Errors) ازجلسه اول تا پايان دوره اصلاح خواهد شد و روش آموزشيError Analysis براي از بين بردن خطاهاي زباني زبان آموزان اجرا مي شود.

                          Speaking skill                                                      

تعداد جلسات

نمره

۱۰

۶

۱۵

۵ . ۶

۲۰

۷

۳۰ – ۲۵

۵ . ۷

۳۵

۸

 

دوره هاي تضميني مهارت Reading:

در اين دوره آموزشي تمامي استراتژي هاي مهارت Reading آموزش داده خواهد شد و كتاب هاي كمبريج مورد تحليل قرار خواهد گرفت و زبان آموزاني كاملا با مهارت خواندن آيلتس و همچنين راهبرد هاي حل مسئله تمامي نمونه سؤالات آشنا خواهد شد.
تمامي اساتيد اين دوره داراي نمره ۸٫۵-۹ مهارت Reading مي باشد.

تعداد جلسات

Task

5 – 3

IELTS    Reading   Strategies

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: