درباره ما

دوره هاي آموزشي مركز آيلتس لندمارك به صورت ۱۰۰% تضميني مي باشد و دوره هاي تخصصي آيلتس به صورت خصوصي و نيمه گروهي برگزار مي گردد.

تمامي مدرسين اين مركز آموزشي داراي بالاترين نمره آيلتس ۵ . ۸ – ۹ و همچنين داراي مدرك تحصيلي دكتراي آموزش زبان انگليسي مي باشند.

در ابتدا زبان آموزان توسط سوپروايزران ارشد مركز به صورت رايگان تعيين سطح خواهند شد و در پروسه آموزشي قرار خواهند گرفت.

 

پروسه آموزشي:

در ابتدا زبان آموزان گرامرهاي مربوط به نمره مورد نظر را به صورت محاوره اي و بر اساس روش CELTA كمبريج آموزش خواهند ديد، سپس هر مهارت به صورت كاملا مشخص برنامه ريزي شده و با متريال هاي مختلف بر اساس نمره و زمان مورد نظر برنامه ريزي انجام خواهد گرفت.تمامي زبان آموزان در كليه مراحل آموزش و ترينيگ  توسط اساتيد مربوطه پشتيباني خواهند شد.

چارت تضميني مركز آيلتس لندمارك

نمره(Band)مدت زمان
۵۲ ماه
۶ – ۵ . ۶۵ . ۲ ماه
۷۳ ماه
۵ . ۷۵ . ۳  ماه
۸۴-۵ ماه

 برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 

چارت تضميني مركز آيلتس لندمارك

مدت زمان : ۲ ماه
نمره : ۵ ۵۰%
مدت زمان : ۵ . ۲ ماه
نمره : ۶ - ۵ .۶ ۶۵%
مدت زمان : ۳ ماه
نمره :۷ ۷۰%
مدت زمان : ۵ . ۳ ماه
نمره :۷٫۵ ۷۵%
مدت زمان : ۵ - ۴ ماه
نمره :۸ ۸۰%