آیلتس لایف اسکیلز

لایف اسکیلز

لیسنینگ آیلتس لایف اسکیلز

در بخش دوم آزمون لایف اسکیلز، یک فایل صوتی کوتاه حدودا ۲ تا ۳ دقیقه ای برای متقاضیان پخش می‌شود و آنها بایستی به سوال مطرح شده در برگه پیش رویشان پاسخ دهند. این سوال معمولا در خصوص کلیات مکالمه پخش شده می‌باشد. سپس ممتحن چند سوال دیگر از جزئیات مربوط به فایل پخش شده از هر کدام از متقاضیان می‌پرسد و میزان فهم آنها از لیسینینگ را با این روش ارزیابی می‌کند.

  • زمان‌بندی

سطح A1 : چهار دقیقه
سطح B2 : پنج دقیقه

  • نمونه سوالات آزمون لیسنینگ

با اینکه زمان اختصاص یافته به لیسنینگ تنها ۴ دقیقه است، باید در نظر داشته باشید که پس از شنیدن فایل صوتی و جواب دادن به سوالات آن، موضوع بحث بعدی اسپیکینگ نیز درباره موضوع فایل صوتی خواهد بود. نمونه فایل صوتی و نمونه سوالات ممتحن را از لینک‌های زیر دانلود کنید.

اسپیکینگ آیلتس لایف اسکیلز

در مرحله اول، ممتحن پس از پرسیدن نام و مشخصات اولیه طرفین آزمون، از آنها می‌خواهد که در خصوص یک موضوع رایج به نوبت از همدیگر سوال بپرسند وپاسخگوی سوالات یکدیگر باشند. در این حین ممتحن هیچ دخالتی در مکالمه بین دو متقاضی نمی‌کند و با دقت و در نظر گرفتن یکسری معیارها، توانایی افراد در برقراری ارتباط را ارزیابی می‌کند.

ساختار

  • زمان‌بندی

سطح A1: حدود ۱۴ دقیقه
سطح B1: حدود  ۱۷ دقیقه

  • بخش‌های آزمون اسپیکینگ

سطح A1،  دارای ۳ قسمت است.
قسمت اول: در قسمت اول ممتحن  از هر دو داوطلب سوالاتی کلی مانند نام، ملیت، تحصیلات، شغل و غیره می‌پرسد.
قسمت دوم: در این قسمت ممتحن موضوعی مانند shopping, music, family یا غیره را مطرح می‌کند و از داوطلبان میخواهد که درباره آن از همدیگر سوال بپرسند.
قسمت سوم: در قسمت آخر  از شما درباره فایل صوتی که پخش شده بود سوال پرسیده می‌شود.

سطح B2، دارای چهار قسمت است.
قسمت اول: در قسمت اول ممتحن از هر دو داوطلب سوالاتی کلی مانند نام، ملیت، تحصیلات، شغل و غیره می‌پرسد.
قسمت دوم: ممتحن یک موضوع را انتخاب می‌کند و از داوطلبان می‌خواهد باهم درباره آن موضوع صحبت کنند.
قسمت سوم: شما یک دقیقه و نیم درباره موضوعی صحبت می‌کنید، داوطلب دیگر پس از اتمام زمان شما درباره آنچه که شنیده است از شما سوال می‌پرسد.
قسمت چهارم: در این قسمت در بازه زمانی ۷ دقیقه داوطلبین باید درباره یک موضوع باهمدیگر تعامل کنند.