آیلتس جنرال

مهارت های بخش جنرال

بخش اسپیکینگ (SPEAKING) آزمون آیلتس جنرال

آزمون اسپیکینگ آیلتس برای ارزیابی مهارت شما در معرفی خودتان و صحبت پیرامون تحصیلات و شغل شما انجام می‌گیرد. در این بخش ۳ نوع سوال متفاوت با هدف اینکه توانایی گفتگوی شما در انواع متفاوت موضوعات سنجیده شود از شما پرسش می‌شود و مهارت های زبانی شما در موقعیت های رسمی و غیر رسمی به چالش کشیده می‌شود.

ساختار

 • زمان‌بندی

۱۱ تا ۱۴ دقیقه

 • بخش‌های آزمون اسپیکینگ

این بخش دارای ۳ قسمت است.

قسمت اول: معرفی و مصاحبه ( ۵ – ۴ دقیقه)

در این قسمت ممتحن خود را معرفی می‌کند و از شما می‌خواهد که خود را معرفی کرده و هویتتان را تأیید کنید. (با ارائه کارت شناسایی معتبر، کارت ملی و یا پاسپورت). سپس باید به سؤالاتی کلی در مورد موضوعات آشنا مثل خانه، خانواده، کار، تحصیلات و علایق، پاسخ دهید.

قسمت دومتعمیم مسائل فردی ( ۴ – ۳ دقیقه)

ممتحن به شما یک کارت می‌دهد که روی آن یک موضوع و سؤالاتی راجع به آن نوشته شده است. یک کاغذ و مداد در اختیار شما قرار می‌گیرد و یک دقیقه وقت دارید که یادداشت برداری کرده و خود را برای صحبت کردن راجع به موضوع روی کارت آماده کنید. پس از اتمام این یک دقیقه، باید ۱ تا ۲ دقیقه راجع به موضوع صحبت کنید. در انتها ممتحن، یک یا دو سؤال راجع به موضوع از شما می‌پرسد.

قسمت سومبحث دو طرفه (۵ – ۴ دقیقه)

در این قسمت سؤالاتی پرسیده می‌شود که از لحاظ موضوعی به قسمت دوم مرتبط است. این سؤالات به شما فرصت می‌دهد که راجع به مسائل و ایده‌های انتزاعی بحث کنید.

 • مهارت‌هایی که در این بخش مورد سنجش قرار می‌گیرد
 • مهارت‌های مختلفی در این بخش سنجیده می‌شود، از قبیل:
  • توانایی و مهارت در بیان عقاید و اطلاعات راجع به موضوعات / تجربیات / موقعیت‌های روزمره با پاسخ دادن به طیف وسیعی از سؤالات
  • توانایی صحبت کردن طولانی روی یک موضوع با استفاده از زبان مناسب، انسجام و سازماندهی گفتار
  • توانایی بیان و توجیه عقاید و تجزیه و تحلیل، بحث و حدس و گمان در مورد مسائل
 • نمره‌دهی

عملکرد شما در طول آزمون شفاهی بر اساس معیارهای آیلتس توسط ممتحن رسمی سنجیده می‌شود. این معیارها عبارتند از: تسلط و انسجام کلام، دایره واژگان، صحت و تنوع ساختار و تلفظ صحیح.

نمرات به صورت اعداد صحیح (۷) و اعشاری (۷٫۵) گزارش می‌شوند.

مهارت LISTENING در آزمون آیلتس

در روز آزمون اولین مهارت مورد ارزیابی لیسنینگ (Listening) آیلتس است. قبل از پخش فایل صوتی این فرصت را خواهید داشت تا با مطالعه سوالات آمادگی بیشتری برای پاسخگویی به بخش لیسنینگ آیلتس داشته باشید. سوالات مطرح شده از فایل صوتی می‌تواند به صورت چهار گزینه‌ای (Matching)تطبیق دادن، نام گذاری نقشه و نمودار، پر کردن فرم و … باشد.

ساختار

 • زمان‌بندی

تقریباً ۳۰ دقیقه به علاوه ۱۰ دقیقه برای انتقال پاسخ‌ها از دفترچه به پاسخ‌ نامه.

 • سؤال‌ها

در این بخش ۴۰ سؤال با انواع متفاوت وجود دارد. سؤال‌های این قسمت به صورت چهار گزینه‌ای، (Matching) تطبیق دادن، نام گذاری نقشه و نمودار، پر کردن فرم، کامل کردن یادداشت / جمله / جدول / نمودار جریانی / خلاصه نویسی، جواب کوتاه دادن به سؤال است.

 • بخش‌های آزمون شنیداری

این بخش دارای ۴ تسک است.

تسک اول: یک مکالمه روزمره بین ۲ نفر است. (مثل یک مکالمه در هتل)

تسک دوم: یک سخنرانی در زمینه اجتماعی و روزمره است. (مثل یک اطلاعیه راجع به امکانات یک مکان و یا یک گزارش راجع به ترتیب برنامه‌های یک کنفرانس)

تسک سوم:یک مکالمه بین ۲ تا حداکثر ۴ نفر روی یک موضوع آموزشی – دانشگاهی است.

(بحث استاد دانشگاه و دانشجو راجع به یک تکلیف، صحبت گروهی از دانشجویان راجع به برنامه ریزی برای یک پروژه تحقیقاتی)


تسک چهارم: ارائه روی یک موضوع علمی است. (مثل ارائه‌های دانشگاهی)

 • مهارت‌هایی که در این بخش مورد سنجش قرار می‌گیرد

مهارت‌های شنیداری متفاوتی ارزیابی می‌شود، از قبیل:

  • یک ایده اصلی
  • درک اطلاعاتی خاص
  • شناخت نظرات، نگرش و هدف گوینده
  • توانایی دنبال کردن بحث
 • نمره‌دهی

هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد. کل این بخش از ۴۰ امتیاز است که به مقیاس گروهی Band scale تبدیل می‌شود. در پایان نمره‌ها به صورت کامل و یا نیم گزارش داده می‌شوند. (۷ یا ۷٫۵)

 

 ریدینگ آیلتس (READING IN IELTS)

ریدینگ دومین مهارتی است که در آزمون آیلتس جنرال مورد سنجش قرار می‌گیرد. این بخش سه یا چهار متن که از آسان به سخت پشت سرهم قرار می‌گیرند را شامل می‌شود. تعداد کل سوال‌های بخش ریدینگ آیلتس جنرال ۴۰ عدد می‌باشد که باید در ۶۰ دقیقه به آن پاسخ دهید.

ساختار

 • زمان‌بندی

۶۰ دقیقه (بدون وقت انتقال پاسخ‌ها به پاسخ‌نامه)

 • سؤال‌ها

در این بخش ۴۰ سؤال با انواع متفاوت وجود دارد. سؤال‌های این بخش به صورت چهار گزینه‌ای، شناسایی اطلاعات (صحیح، غلط، داده نشده است)، شناسایی دیدگاه و ادعاهای نویسنده (بله، خیر، داده نشده است)، تطبیق اطلاعات / عنوان / جزئیات / پایان جمله، کامل کردن جمله / خلاصه نویسی / یادداشت / جدول / نمودار جریانی، نام گذاری نمودار و پاسخ کوتاه به سؤال.

 • بخش‌های آزمون ریدینگ جنرال

در این بخش ۳ متن وجود دارد که روی هم‌رفته بین ۲۱۵۰ تا ۲۷۵۰ واژه است.

قسمت اول: شامل دو تا سه متن کوتاه مرتبط به هم، روی یک موضوع واقعی و روزمره است. (تبلیغات هتل)

قسمت دوم: شامل دو متن واقعی در حیطه‌ی مسائل کاری است. (درخواست کار، سیاست‌های شرکت، دستمزد و شرایط کاری، امکانات محل کار، پیشرفت و آموزش کارکنان)

قسمت سوم: شامل یک متن طولانی و سخت‌تر روی یک موضوع عمومی است.

متون به کار رفته متغیر و مشوش هستند و از اعلامیه‌ها، تبلیغات، کتابچه راهنمای شرکت‌ها، اسناد رسمی، کتاب، مجلات و روزنامه‌ها بر گرفته شده است.

 • مهارت‌های مورد ارزیابی

مهارت‌های متفاوتی سنجیده می‌شود، از قبیل:

  • درک اصل مطالب
  • درک ایده اصلی
  • درک جزئیات
  • درک استنباط و معنای ضمنی
  • تشخیص نگرش و هدف نویسنده
  • توانایی دنبال کردن بحث
 • نمره‌دهی

هر جواب صحیح ۱ امتیاز از ۴۰ نمره دارد که نمره نهایی داوطلب به مقیاس گروهی از ۹ تبدیل می‌شود. در پایان نمره‌ها به صورت کامل و یا نیم گزارش داده می‌شوند.

 

رایتینگ (WRITING) آیلتس جنرال

سومین مهارت مورد ارزیابی در آیلتس، رایتینگ می‌باشد. بخش رایتینگ آیلتس جنرال، سبک شخصی‌تر و روزمره‌تری نسبت به رایتینگ آکادمیک دارد و شما باید پس از تکمیل یک نمودار یا جدول، توانایی خود را برای ارائه راه حل برای یک مشکل نیز اثبات کنید.

 • زمان‌بندی

۶۰ دقیقه

 • TASK ها

بخش نوشتاری آیلتس دو Task دارد که باید برای Task اول، حداقل ۱۵۰ کلمه و برای Task دوم ۲۵۰ کلمه بنویسید.

 • بخش‌های آزمون نوشتاری

این بخش دارای دو تسک است.

در تسک ۱، با توجه به موقعیت داده شده، یک نامه می‌نویسید. سبک نگارش نامه ممکن است شخصی، نیمه رسمی و یا بی طرف -خنثی- باشد

در تسک ۱، یک مقاله (انشاء) در پاسخ به یک نقطه نظر، استدلال و یا مشکل می‌نویسید

 • مهارت‌های مورد ارزیابی

در هر دو Task، توانایی نوشتار شما با توجه به معیارهای زیر مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد:

  • محتوای مناسب
  • سازماندهی مناسب ایده‌ها
  • صحت و وسعت دایره لغات و ساختار

در Task 1، با توجه به نوع سؤال، مهارت شما در مکاتبات شخصی برای استخراج و ارائه‌ی اطلاعات، ابراز نیازها / خواسته‌ها / علایق و بیان دیدگاه‌ها و نظرات، سنجیده می‌شود.

در Task 2، توانایی شما در ارائه‌ی اطلاعات واقعی، طرح یک مشکل و ارائه‌ی راه حل، ارائه و توجیه / بررسی و به چالش کشیدن ایده‌ها / شواهد / استدلال، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 • نمره‌دهی

عملکرد شما در هر قسمت با توجه به معیارهای نوشتار آیلتس توسط ممتحن رسمی آزمون، ارزیابی می‌شود. این معیارها شامل پاسخ مرتبط به سؤال، انسجام متن، دایره واژگان و صحت و تنوع ساختار به کار رفته است.

Task 2، دو برابر Task 1 در نمره شما تأثیر دارد و در نهایت نمره‌ها به صورت کامل و یا نیم گزارش می‌شوند.